Onze Vrijwilligers

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Ook zwemclub Borger niet. De zwemclub is erg blij met de grote groep vrijwilligers die meehelpen met de organisatie, de trainingen, de wedstrijden en alle andere zaken die een club als de onze draaiende houdt.

Het bestuur

Naam Functie
Chris Salomons

Voorzitter - Trainerscommissie

Martien de Haan

Penningmeester

Margriet Beijering

Secretaris - Activiteitencommissie

Jan Schutrups

Technische commissie

Nienke Jalving Algemeen lid
Herald Feunekes Trainerscommissie
Anja Rothschaid

Technische commissie

Jeanien Schaart

Official commissie

Joffrey Kaijser Vrijwilligers commissie

De trainers

Naam Functie
Chris Salomons Trainer coördinator
Herald Feunekes Trainer coördinator
Margriet Beijering Trainer
Brenda Beijering  Hulptrainer
Christina Roosjen Trainer
Barbara Dost Trainer
Claudia Dost Trainer
Emile Dost Hulptrainer
Richard van Dijk  Trainer
Wim Eising  Trainer
Marinda Hagen Trainer
Sandra Jorweda Trainer
Roelof Zomers Trainer
Jan Schutrups Trainer
Danny Vochteloo Trainer

De officials

Naam Bevoegdheid
Sandra Bruining 3
Richard van Dijk 4
Barbara Dost - Fugers 3
Janette de Groot - van het Hof 3,J,K
Richard Hilbolling 4
Chantal Hingstman  4
Joffrey Kaijser 4
Bastiaan Kooij 4
Evelien Leutscher - Speelman 4
Aeilko Martens 2,3,J,K
Conny Ottens 4
Ina Ottens - Jansen 2,3,J,K
Anja Rothschaid 3
Chris Salomons 4
Jeanien Schaart 3,J,K
Klaas Schaart 2,3,J,K
Henk Scheper 3
Jan Schutrups 3,J,K
Gesienus Sikkema 2,3,J
Klaaske van der Sluijs - Lips 4
Wim Vedder 2,3,J,K

Overige vrijwilligers

Naam Functie
Jeanien Schaart Officialcommissie
Marianne Keen Vrijwilligerscommissie
Christa Kuiper Vrijwilligerscommissie
judith Muijsers Vrijwilligercommissie
Myrthe Nachbahr Vrijwilligerscommisie
Wybren Heida Sponsorcommissie
Richard Hilbolling Sponsorcommissie
Conny Ottens Vertrouwenscontactpersoon
Eduard de Roos Vertrouwenscontactpersoon
Sandra de Roos Webmaster
Lione Kaspers Activiteitencommissie
Sandra van Esveld Activiteitencommissie
Chantal Hingstman Activiteitencommissie

 

Onze sponsoren