Het Lidmaatschap

Nieuwe leden:

Een nieuw lid mag 3 keer gratis meetrainen. Lijkt zwemmen je leuk, lever dan het inschrijfformulier in bij een trainer of bestuurslid. Wij verzoeken je tevens het machtigingsformulier, voor het automatisch innen van de contributie, in te vullen.

Lidmaatschap opzeggen:

Algemene regels:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan per kwartaal met een opzeg termijn van 1 maand. Wanneer je geen lid meer wilt zijn van de zwemclub dan moet je dit schriftelijk of via de mail opzeggen bij de secretaris of de penningmeester van de zwemclub: Margriet Beijering of Martien de Haan.

Opzeggen voor 1 maart = einde lidmaatschap 1 april
Opzeggen voor 1 juni = einde lidmaatschap 1 juli
Opzeggen voor 1 september = einde lidmaatschap 1 oktober
Opzeggen voor 1 december = einde lidmaatschap 1 januari

Mocht je willen gaan zwemmen voor een andere verenging, dan word je startnummer vrijgegeven aan het einde van de opzegmaand, mits je hebt voldaan aan je financiële verplichtingen.

Adreswijzigingen en/of andere wijzigingen:

Wanneer er adreswijzigingen en/of andere wijzigingen zijn dient dit doorgegeven te worden aan de secretaris:Margriet Beijering of penningmeester: Martien de Haan.

Contributie:

Deze wordt 4 keer per jaar d.m.v een automatische afschrijving geïncasseerd (het machtigingsformulier is bijgevoegd). Zie onderstaande tabel voor het contributie overzicht. Zijn er meerdere kinderen van het gezin lid, dan gelden de volgende kortingen op de jaarlijkse contributie:

2e kind € 5,- en voor elk volgend kind € 10,-.

  Club gedeelte   Bondscontributie
A-Selectie € 324, +

€ 19,05/52,15*

B-Selectie € 284,- +

€ 19,05/52,15*

C-Selectie € 244,- +

€ 19,05/52,15*

D-Selectie € 224,- +

€ 19,05/52,15*

Selectie minioren € 184,- +

€ 19,05

Jeugd/Senioren € 204,- +

€ 19,05/52,15*

Junioren € 184,- +

€ 19,05/52,15*

Minioren € 164,- +

€ 19,05

Masters € 144,-    

*De bondscontributie is verdeeld in twee leeftijdscategorieën; leden tot en met 11 jaar komen in aanmerking voor het gereduceerde tarief en leden vanaf 12 jaar voor het volledige tarief. De bondscontributie zoals hierboven genoemd, is de contributie van 2018, de bondscontributie voor 2019 en verdere jaren kan dus enigszins afwijken. De bondscontributie wordt in het eerste kwartaal van het desbetreffende jaar in zijn geheel geïnd, of in het eerste kwartaal van je lidmaatschap, ongeacht opzegging van het lidmaatschap gedurende het jaar. Zwem je geen wedstrijden en heb je geen startnummer dan betaal je het laagste tarief, € 18,70, aan bondscontributie.

Entree:

Wanneer een lid van Zwemclub Borger komt trainen op de daarvoor aangewezen tijden heeft hij/zij geen toegangsbewijs nodig. Om gebruik te maken van het recreatie bad is een geldig toegangsbewijs verplicht. Dit geldt ook voor familieleden van zwemmende leden. Ca 10 minuten voor aanvang van de training  is de toegangspoort van het zwembad geopend.

Onze sponsoren