Het Lidmaatschap

Nieuwe leden:

Een nieuw lid kan de maand van aanmelding gratis meetrainen. Lijkt zwemmen je leuk, lever dan het aanmeldingsformulier in bij een trainer of bestuurslid. Wij verzoeken het aanmeldingsformulier, voor het automatisch innen van de contributie, in te vullen.

Lidmaatschap opzeggen:

Algemene regels:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggen kan per maand en je betaalt contributie t/m de maand na de maand van opzegging. Wanneer je geen lid meer wilt zijn van de zwemclub dan moet je dit schriftelijk of via de mail opzeggen bij de secretaris of de penningmeester van de zwemclub: Miranda Kuik of Martien de Haan.

Mocht de betaalde contributie na opzegging lager zijn dan de bonds contributie dan moet het verschil worden voldaan.

Mocht je willen gaan zwemmen voor een andere verenging, dan word je startnummer vrijgegeven aan het einde van de opzegmaand, mits je hebt voldaan aan je financiële verplichtingen.

Adreswijzigingen en/of andere wijzigingen:

Wanneer er adreswijzigingen en/of andere wijzigingen zijn dient dit doorgegeven te worden aan de secretaris: Margriet Beijering of penningmeester: Martien de Haan.

Contributie:

Deze wordt per maand  d.m.v een automatische afschrijving geïnd. Zie onderstaande tabel voor het contributie overzicht. Zijn er meerdere kinderen van het gezin lid, dan gelden de volgende kortingen op de maandelijkse contributie:

2e kind € 0,50 per maand  en voor elk volgend kind € 1,- per maand.

De contributie is inclusief de bondscontributie.

  < 12 per maand > 12 per maand
A-Selectie € 29,25

€ 32,00

B-Selectie € 26,00

€ 28,75

C-Selectie € 22,75

€ 25,50

Selectie minioren € 17,50

€ 20,25

Jeugd/Senioren € 19,25

€ 22,00

Junioren € 17,50

€ 20,25

Minioren € 15,75

€ 18,50

Masters met startnummer    € 17,00
Masters   € 14,25

Entree:

Wanneer een lid van Zwemclub Borger komt trainen op de daarvoor aangewezen tijden heeft hij/zij geen toegangsbewijs nodig. Om gebruik te maken van het recreatie bad is een geldig toegangsbewijs verplicht. Dit geldt ook voor familieleden van zwemmende leden. Ca 10 minuten voor aanvang van de training  is de toegangspoort van het zwembad geopend.

Onze sponsoren